OTRAS ACTUACIONES SI A LA ARQUITECTURA - COAC

Mobilització SÍ A L'ARQUITECTURA, convocada amb l'objectiu principal de mostrar de forma col·lectiva la nostra oposició a la Llei de Col·legis i Serveis Professionals i alhora fer fer partíceps els ciutadans del valor social que té l'Arquitectura.

http://www.youtube.com/watch?v=k3Uv2G4lh0A

Contacto general